Pöytyä kaavoittaa Yläneen paraatipaikalle, päiväkodin ja kirkon tuntumaan tontteja minitaloille

0
Yläneellä olevan asemakaavan muutosalueen laajuus on 5,6 hehtaaria. Alueen sisällä ovat kuvassa näkyvä Yläneen varhaiskasvatusyksikkö sekä Yläneen entinen kunnantalo.

PÖYTYÄ/Yläne. Pöytyän kunnanhallitus päätti käynnistää Nissilän alueen asemakaavan muutoksen laadinnan. Kaavoitettava alue sijaitsee Yläneen keskustaajaman pohjoisosassa, Nissiläntien molemmilla puolilla, päiväkodin tuntumassa. Alueelta on suora näköyhteys Yläneen kirkonmäelle.

Kunnanjohtaja Mika Joki kertoo, että asemakaavan muutoksella saatetaan alueelle osoitetut käyttötarkoitukset ajan tasalle. Esimerkiksi päiväkoti on rivitalolle osoitetulla tontilla.

Pöytyä haluaa edistää kaavoitustyön turvin rakentamismahdollisuuksia sallimalla minitalot Nissilän alueelle. Mika Joen mukaan tonteista on tarkoitus tehdä kuitenkin suhteellisen reilun kokoisia, jotta asukkaat pääsevät nauttimaan maaseutumaisesta väljyydestä.

Minitalo-nimitystä käytetään pienistä omakotitaloista. Yleensä ne ovat huoneistoalaltaan 50–80 neliömetriä.

Kaavoitustyön myötä kunta aikoo selvittää Nissilän tienoon vanhan rakennuskannan suojelun tarpeellisuuden. Voimassa olevassa asemakaavassa Nissilän tilan aitalla ja entisellä savusaunalla on rakennuskohtainen suojelumerkintä.