Pöytyän kirkon ulkoremontti alkaa – Sisäremontin aikataulusta päätetään syksyllä

0
Pöytyän kirkon ulkoremontti on käynnistymässä. Urakan kustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa. Kirkkohallitukselta on luvassa hieman reilu puolen miljoonan avustus.

PÖYTYÄ. Pöytyän kirkon katto- ja julkisivuremontti on käynnistymässä. Edessä on kattotiilien poistaminen, puhdistaminen ja takaisin laittaminen sekä julkisivun maalaaminen ja ikkunoiden korjaustyö. Remonttiin sisältyy myös urkuparven etupuolen ikkunan kohdalta pullottavan hirsiseinän suoristus. Remontin pääurakoitsija on Rappaustekniikka Laurell Oy ja hirsiseinän suoristuksen tekee Lintukorpi Oy.

Urakan kustannukset ovat yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Kirkkohallitukselta on tulossa 536 800 euron avustus, minkä lisäksi seurakunnalla on käytettävissä reilut 400 000 euroa sijoituksia remonttiin. Rahoitettavaa seurakunnalle arvioidaan jäävän noin 700 000 euroa.

Alun perin ulkoremontti piti tehdä jo viime vuonna, mutta remontti siirtyi, kun kirkkoneuvosto hylkäsi alkuperäiset tarjoukset ja kilpailutus päätettiin uusia. Ulkoremontin on tarkoitus valmistua elokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen Pöytyän seurakunnassa päätetään kirkon sisäpuolen remontista.

–Sisäremontin toteuttamisaikataulu katsotaan rahatilanteen vuoksi julkisivuremontin valmistumisen jälkeen, talouspäällikkö Minna Stenroos kertoo.

Kirkkovaltuusto on joulukuussa hyväksynyt arkkitehti Hanna Lyytisen laatiman sisätilakorjauksen yleissuunnitelman, joka on lähetetty edelleen Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Tuomiokapituli puolestaan on viime viikolla päättänyt antaa Kirkkohallitukselle lausunnon, jossa se pitää kannatettavana suunnitelmaa, joka mahdollistaa kirkkotilan monipuolisen käytön ja parantaa esteettömyyttä. Tuomiokapitulilla ei ole huomauttamista korjaussuunnitelmista.

SISÄREMONTIN kustannusarvio on noin 1,8 miljoonaa euroa. Seurakunta joutunee rahoittamaan kustannuksista valtaosan, sillä sisäpuolen hankkeessa on vain vähän Kirkkohallituksen kulttuuriperintöavustuksen piiriin kuuluvia osia. Monet remontoitavaksi suunnitelluista asioista ovat käyttöä parantavia uudistuksia, jotka eivät kuulu kulttuuriperintöavustuksen piiriin.

Seurakunnassa varaudutaan siihen, että jo 300 000 euron avustus sisäremonttihankkeelle on todennäköisesti ylimitoitettu ja että seurakunnan rahoitusosuus koko Pöytyän kirkon peruskorjauksen osalta tulee olemaan 2,5 miljoonaa euroa.

Vakka-Auranmaan Osuuspankin hallitus on jo luvannut myöntää seurakunnalle jopa 3 miljoonan suuruisen lainan 20 vuoden takaisinmaksuajalla. Seurakunnan tiukentuneen talouden tasapaino ei kuitenkaan nykyisessä muodossaan kestä suuria investointeja. Talouspäällikkö esittikin kirkkoneuvostolle sisäremontin siirtoa ajankohtaan, jossa seurakunta olisi sopeuttanut taloutensa ja saanut aikaan positiivisia tilinpäätöksiä. Kirkkoneuvosto päätyi äänestysten jälkeen esittämään kirkkovaltuustolle, että sisätilakorjauksen toteutusaikataulua tarkastellaan julkisivukorjauksen jälkeen.

Kirkkoneuvoston päätösesityksestä äänestettiin vielä kirkkovaltuustossa, kun Hilkka Lindgren esitti avustuksen hakemista vuoden 2 024 loppuun mennessä. Äänestys meni tasan, joten kirkkovaltuuston puheenjohtajan Kari Toivosen äänellä Lindgrenin esitystä avustuksen hakemisesta ei lisätty päätökseen. Päätökseksi jäi sisäremontin aikataulusta päättäminen ulkoremontin valmistumisen jälkeen.