Pöytyän Mustanojalle kaavaillaan aurinkovoimalaa – Solmar Consulting ja Korkia aloittavat selvitystyöt kevään koittaessa

0
Mustanojan aurinkovoimalaa kaavaillaan kantatie 41:n länsipuolelle, Lallin teollisuusalueen tuntumaan.
Mustanojan aurinkovoimalaa kaavaillaan kantatie 41:n länsipuolelle, Lallin teollisuusalueen tuntumaan.

PÖYTYÄ / Mustanoja. Solmar Consulting Oy:n hankekehityksestä vastaava Lauri Solin kertoo, että maanvuokrasopimukset solmittiin jo alkusyksystä, mutta muilta osin Pöytyän Mustanojan aurinkovoimala on lähtökuopissaan ja hankkeen aikataulu on vasta alustava.

Mikäli luonto-, hulevesi- ja maaperäselvitykset sujuvat joutuisasti, suunnittelutyö valmistuu lokakuun tietämissä ja sen myötä alkaa lupamateriaalien valmistelu.

Solinin mukaan olisi ihanteellista, jos voimalan rakennustyöt painottuvat kevääseen 2025 ja sähköntuotanto alkaisi kesällä 2025. Voimalan kokonaistehoksi arvioidaan 65–70 MWp, mikä vastaa 3200–3500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Ihanteellinen sijainti

Mustanojan aurinkovoimala on tarkoitus rakentaa Lallin teollisuusalueen tuntumaan, kantatie 41:n länsipuolelle, Kurjensuontien ja Rytöntien välimaastoon. Tarkempi sijainti on lähellä suurjännitelinjaa, joka on reilun 1,5 kilometrin päässä kantatiestä.

Suunnittelualueen laajuus on noin 100 hehtaaria ja sillä on kuusi maanomistajaa. Alue on pääosin peltomaata, jossa on muutamia metsäsaarekkeita. Vielä on epävarmaa, paljonko puustoa on kaadettava paneelikenttien tieltä.

Lauri Solin sanoo aurinkovoimaloita kaavailevien yhtiöiden käyvän kisaa suurjännitelinjojen vierellä olevista alavista maa-alueista, jollainen Mustanojankin on. Hän arvelee kisan rauhoittuvan, jos sähkönjakeluyhtiöiden tavoitteet toteutuvat ja kantaverkon vastaanottokapasiteetti kasvaa. Sen myötä suurjännitelinjojen vierellä voisi olla entistä enemmän voimaloita.

Solinin edustama Solmar Consulting on kotimainen kestävän ja puhtaan energian kehitysyhtiö, joka kehittää teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoja rakennuslupavaiheeseen asti. Solmarin kotimainen yhteistyökumppani Korkia Oy on kansainvälisesti toimiva uusiutuvan energian sijoittajayhtiö.

Solmarilla ja Korkialla on käynnissä kymmenkunta aurinkovoimalahanketta eri puolilla Suomea. Solin kertoo, että niitä on tarkoitus julkistaa lähiviikkoina sitä mukaa kuin asiat etenevät kunnissa.

Suunnittelutarveratkaisu riittänee

Näillä näkymin Mustanojan voimala ei vaadi yleiskaavoitusta, vaan se tullaan luvittamaan suunnittelutarveratkaisulla.

Pöytyän kunnanjohtaja Mika Joki kertoo, että Ympäristöministeriö on luvannut julkaista ohjeen aurinkovoimaloiden kaavoituksesta ja luvituksesta. Se antanee ELY-keskuksille ja kuntiin linjaukset, miten suuria aurinkovoimahankkeita tulee käsitellä ja mitä niiltä edellytetään.

– Esimerkiksi tuulivoimaa varten on olemassa ohjeet ja kaavoitukseen erityiset säännökset, mutta aurinkovoimaa varten tällaisia ei vielä ole, Joki sanoo.

Solmar Consulting ja Korkia Oy järjestävät kaikille avoimen keskustelutilaisuuden Mustanojan aurinkovoimalahankkeesta Riihikosken yhtenäiskoulun ruokalassa tiistaina 6.2.2024 kello 17.30–19.