Torstain lakot jakavat mielipiteet – Ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuutta ja irtisanomissuojan heikennyksiä vastustetaan eniten

0

AURANMAA. Torstaille suunnitellut poliittiset lakot jakavat Auranmaan Viikkolehden kyselyyn osallistuneiden mielipiteet melko tarkasti kahtia. Kyselyyn vastanneista 49,8 prosenttia kertoo kannattavansa lakkoja ja 50,2 prosenttia ei kannata. Kyselyyn vastasi 208 henkilöä.

Lakkoja kommentoitiin Auranmaan Viikkolehden nettisivuilla muun muassa näin.

–Kansa on valintansa tehnyt, valta ei kuulu ammattiliitoille. Valta kuuluu hallitukselle ja eduskunnalle.

–Tätä yhteiskuntaa on rakennettu yhteisvoimin ja asioista sopimalla lähes 80 v ja nyt melkein kaikki pitäisi hetkessä purkaa hallituksen ja työnantajien vaatimuksesta, suurin piirtein työntekijöiden mielipidettä kuulematta.

–Poliittiset lakot eivät sovi tässä laajuudessa. Suomessa on voimassaoleva työrauhaan velvoittava osapuolten välinen sopimus. Työehtosopimukseen liittyviä lakkoja ei hallitus ole kieltämässä. Suomessa on vaaleilla valittu eduskunta ja sen pohjalla koottu hallitus, jonka tehtävänä on mm. valmistella lakiuudistukset ja hoitaa valtiontaloutta. Nyt ammattijärjestöt pyrkivät puuttumaan näihin asioihin.

Kyselyssä kysyttiin myös hallitusohjelmasta. Hallitus sai nettisivuille kommentoineelta tiukkaa kritiikkiä.

–Hallitus ei edusta demokratiaa vaan vahvemman oikeutta. Demokratiaan kuuluu olennaisesti, että ennen vaaleja pidetyistä puheistaan pidetään kiinni. Nykyinen hallitus pitäisi viedä äänestäjän(kuluttajan)suojaoikeuteen.

Hallitusohjelma sai vastaajilta kuitenkin myös kannatusta. Vastaajista puolet hyväksyy työttömyysturvaan ja asumistukeen tehtävät leikkaukset, puolet vastustaa. Kysymystä kommentoitiin nettisivuilla seuraavasti.

–Ei köyhille nälkää enää.

–Valtion tuet ovat muodostuneet itseisarvoksi joillekin, eihän näin ole ennenkään ollut. Töitä on pitänyt tehdä. Nyt voit marssia luukulle ja rahaa tulee. Onhan se erikoista ajattelua, että naapurin pitää maksaa enemmän veroja, että minun eläminen tulee maksettua.

Eniten vastustusta kyselyyn vastanneissa herättää ensimmäisen sairauslomapäivän muuttaminen palkattomaksi ja irtisanomissuojan heikentäminen. Ensimmäisen sairauslomapäivän muuttamista palkattomaksi vastustaa 57,2 prosenttia vastaajista ja hyväksyy 42,8 prosenttia vastaajista. Irtisanomissuojan heikentämistä vastustaa 56,8 prosenttia vastaajista ja kannattaa 43,2 prosenttia. Lakko-oikeuden rajoittamista kannattaa 45,1 prosenttia vastaajista ja 54,9 prosenttia vastustaa.

Työehtoihin puuttumista kommentoitiin näin.

–Suomessa työehdoista on vuosikymmenten aikana sovittu neuvottelemalla, näin tulisi jatkaa. Kansalaisten eriarvoisuutta ja vastakkainasettelua ei tulisi enää lisätä, vaan palata neuvottelupöytiin.