Auranlaakson kansalaisopisto hakee tuttujen vetonaulojen rinnalle uusia hittejä

0
Maiju Virkkunen, Outi Annala ja Ilkka Virta kertovat Auranlaakson kansalaisopiston tähtäävän siihen, että toiminta on kaikkien osakaskuntien asukkaiden näkökulmasta tasapuolista.
Maiju Virkkunen, Outi Annala ja Ilkka Virta kertovat Auranlaakson kansalaisopiston tähtäävän siihen, että toiminta on kaikkien osakaskuntien asukkaiden näkökulmasta tasapuolista.

PÖYTYÄ / Kyrö. Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta on päättänyt olla korottamatta kurssimaksuja lukuvuodeksi 2024–25. Opiston musiikin tuntiopettaja ja hanketyöntekijä Outi Annalan tekemän hintavertailun perusteella Auranlaakson kansalaisopisto on Turun lähialueen kansalais- ja työväenopistoista kolmen edullisimman joukossa lähes kaikissa kurssityypeissä ja aineryhmissä.

Rehtori Ilkka Virran mukaan tavoitteena on varmistaa, etteivät hinnat muodosta osallistumisestettä vähävaraisillekaan. Viime vuonna Pöytyän, Auran, Marttilan ja Oripään asukkaista 12,5 prosenttia osallistui opiston kursseille, kun esimerkiksi Turussa kansalaisopistotoimintaan osallistuu vuosittain vain viitisen prosenttia kaupunkilaisista.

Etenkin taiteen perusopetusta saavien määrä on kasvanut Auranlaakson kansalaisopistossa vauhdilla.

– Viime syksynä aloitimme tanssin taiteen perusopetuksen, mikä toi mukaan paljon uusia lapsia ja nuoria, viranhaltijaopettaja Maiju Virkkunen kertoo.

Aiemmin opiston toimintaan osallistui vuosittain keskimäärin 300 alle 15-vuotiasta lasta ja nuorta, mutta 2023 heidän määränsä hypähti 450 tuntumaan.

Myös musiikinopetus on lisääntynyt ja sitä on tarjolla kitaralla, rummuilla, pianolla, harmonikalla, puhaltimilla sekä laulussa. Mielenkiintoiseksi ilmiöksi Ilkka Virta esittelee keramiikkatöiden suosion kasvun, mitä varten opisto on hankkinut Auvaisten taitotalolle uuden, entistä tehokkaamman polttouunin.

Kudontaa, teatteria ja luontoa Yläneellä

Miltä yksityisomistukseen siirtyvän Yläneen entisen kunnantalon tulevaisuus näyttää Auranlaakson kansalaisopiston näkökulmasta?

Ilkka Virta kertoo, että Pöytyän kunnan johtavien viranhaltijoidenkin kanssa on keskusteltu entisellä kunnantalolla toimivasta kudontaryhmästä ja sen kangaspuista. Virran mielestä kudontatilan vuokraaminen kunnantalon nykyisiltä omistajilta on kannatettava ajatus, kunhan vuokrahinta sovitaan kohtuulliseksi. Kudontaryhmässä käy kahdeksan henkilöä.

Entistä kunnantaloa käyttää myös paikallinen teatteri. Opisto palkkaa teatterille talvikautena opettajan, mutta tilojen vuokrakysymyksen Virta sanoo olevan teatterin sisäinen asia.

Auranlaakson Kansalaisopiston toiminta monipuolistui viime syksynä Yläneellä, jossa on nyt tarjolla laulu- ja liikuntaryhmät sekä luontoaiheisia luentoja.

– Maiju Virkkusen koordinoimat luonto- ja eräaiheiset luennot ovat vetäneet hyvin väkeä Luontokapinettiin. En osaa vielä sanoa, pystymmekö lisäämään opiston toimintaa myös entisellä kunnantalolla, Ilkka Virta sanoo.

Historialuennoilla on vankka kannattajakunta

Kansalaisopiston luennoilla on ollut viime vuosina useita nimekkäitä puhujia. Ilkka Virran mukaan heidän saamistaan Auranmaalle on helpottanut hänen aiempi työnsä Turun työväenopiston rehtorina.

– Turussa pidettiin jo parikymmentä vuotta sitten paljon luentoja. Se oli aikaa, jolloin Jokisipilän Markku oli nuori tutkija ja Soikkasen Timosta kehkeytyi ystäväni, joka on luvannut tulla Auranmaalle aina pyydettäessä, Virta kertoo.

Markku Jokisipilä on valtiotieteen tohtori ja Eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja. Timo Soikkanen on arvostettu valtiotieteilijä, joka toimi Turun yliopiston poliittisen historian professorina vuosina 1998–2015.

Kansalaisopiston johtokunnassa on keskusteltu alustavasti myös hyvinvointi- ja kasvatusaiheisista luennoista. Rehtori toivoo repertuaariin tulevan aiheita, jotka kiinnostaisivat ruuhkavuosia eläviä aikuisia. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, sillä kuulijakunnan saaminen uuden aihepiirin ympärille on aina vähän epävarmaa.

– Välillä tulee palautetta, että miksi aina vanhat herrat luennoivat meillä sotajutuista. Siksi näin, koska niille luennoille on varma ja laaja kuulijakuntansa. Toivottavasti saisimme samanlaisen kiinnostuksen muitakin aiheita kohtaan, Virta tuumaa.


Mikä?

Auranlaakson kansalaisopisto on neljän kunnan alueopisto

Ylläpitäjä on Pöytyän kunta

Toimintaa on Pöytyän lisäksi Aurassa, Marttilassa ja Oripäässä

Vuosittainen kurssilaisten määrä on noin 4 200

Opisto järjesti viime vuonna liikunnassa ja tanssissa 119 opintoryhmää, jotka keräsivät 1 825 osallistujaa

Kädentaidoissa kurssilaisia oli viime vuonna 448, musiikissa 412, kuvataiteissa 203 ja kielissä 105

Kuvataiteen ja tanssin monivuotisia taiteen perusopintoja oli suorittamassa kaikkiaan 214 lasta ja nuorta

Oppilaitoksen nimi vaihtuu 1.8.2024 Auranmaan opistoksi


 

Auranlaakson kansalaisopistolla on 70 musiikin yksityisopetusta saavaa opiskelijaa. Outi Annala ja Maiju Virkkunen esittelevät uutta miksauspöytää, joka tulee helpottamaan heidän opettamistaan ja myös erilaisten tapahtumien äänentoistoa.
Auranlaakson kansalaisopistolla on 70 musiikin yksityisopetusta saavaa opiskelijaa. Outi Annala ja Maiju Virkkunen esittelevät uutta miksauspöytää, joka tulee helpottamaan heidän opettamistaan ja myös erilaisten tapahtumien äänentoistoa.

Kehittämishankkeella potkua tulevaisuuteen

Keväällä 2022 opetushallitus myönsi Auranlaakson kansalaisopistolle laatu- ja kehittämisavustuksen Kohti uutta kehittämisstrategiaa -hankkeeseen, joka jatkuu 30.6.2024 saakka. Hanke tähtää yksityiskohtaisen ja monivuotisen kehittämisstrategian laatimiseen. Siihen kirjataan, miten opiston kehittämistarpeita lähdetään toimenpiteisesti ja aikataulullisesti edistämään. Toisena pääkohtana on markkinointisuunnitelman laatiminen, opiston markkinointi-ilmeen uudistaminen ja näkyvyyden parantaminen sosiaalisessa mediassa. Lisäksi opisto kutsuu hankkeen tiimoilta koolle kuntien, yhdistysten sekä yhteisöjen toimijoita kartoittamaan yhteistyön mahdollisuuksia. Kehittämisstrategian avulla on tarkoitus innovoida myös opiston kurssitarjontaa ja varmistaa osakaskuntien tasapuolinen kohtelu.