Kosken valtuutetut pitävät iltakoulun jätevesistä – Vaihtoehtoina siirtoviemäri Saloon tai oman puhdistamon rakentaminen

0
Kosken nykyinen jätevedenpuhdistamo alkaa olla käyttöikänsä päässä.

KOSKI. Tekninen johtaja Mikko Salmi esitti torstaina 29.2. kokoontuneelle Kosken tekniselle lautakunnalle, että se saattaa tiedokseen Sweco Finland Oy:n laatiman esiselvityksen Kosken kunnan jätevesien käsittelyratkaisuista ja päättää aloittaa markkinakartoituksen 1. vaihtoehdosta eli jätevesien johtamisesta Saloon. Lautakunnassa päädyttiin toimimaan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti ja ainoastaan merkitsemään esiselvitys tiedoksi.

Asian työstäminen jatkuu maanantaina 11.3. kunnanvaltuutettujen iltakoulussa. Sen aiheeksi on merkitty jätevesikäsittelyjärjestelmän ratkaisu ja lisäksi iltakoulussa käsitellään kuntaviestintää.

Salmi kertoo, että jätevesiasiassa on kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa: siirtoviemärin rakentaminen Salon suuntaan tai kunnan oman puhdistamon rakentaminen Koskelle.

Sweco Finland Oy:n esiselvitystyössä ilmeni, ettei jätevesien johtamien Turun Kakolan puhdistamoon ole mahdollista. Kaarinan kunnan edustajat kertoivat viemäriverkostossaan olevan jo nyt ylivuotoja runsaiden hulevesien aikaan. Kapasiteetin kasvattaminen ei onnistu Kaarinassa järkevin kustannuksin ja siksi Kosken jätevedet eivät mahdu sekaan.

Siirtoviemärin tekeminen Salon suuntaan edellyttäisi putken rakentamista Koskelta Kuusjoelle ja kapasiteetin kasvattamista Kuusjoelta eteenpäin. Kunnan oman puhdistamon rakentaminen on Kosken kannalta houkuttelevaa siksi, että rakennusalan hiljaiselon vuoksi tekijöitä on tarjolla ja hinnat ovat alhaalla.

Valtuuston iltakoulu ei päätä, miten Kosken jätevedet tullaan käsittelemään. Iltakoulussa käyty keskustelu voi kuitenkin viitoittaa, miten tekninen lautakunta jatkaa hankkeen valmistelua ja kehittämistä.

Alun perin näytti siltä, että jätevedenpuhdistamon rakentaminen Koskelle olisi kannattavampaa kuin jätevesien siirtäminen putkia pitkin Turkuun tai Saloon. Tilanne muuttui kunnan saatua viime syksynä puhdistamohankinnan kilpailutuksesta vain yhden tarjouksen. Siinä puhdistamon hinnaksi laskettiin 6,4 miljoonaa euroa, kun vielä vuodenvaihteessa 2021–22 kustannusarvio oli noin kolme miljoonaa euroa.