Pöytyä kaavoittaa Lalliin lisää tilaa teollisuudelle ja Yläneen Nissilään paikkoja minitaloille

0
Pöytyä laajentaa Lallin teollisuusalueen asemakaavaa etenkin biokaasulaitosta silmällä pitäen.
Pöytyä laajentaa Lallin teollisuusalueen asemakaavaa etenkin biokaasulaitosta silmällä pitäen.

PÖYTYÄ. Kunnanhallitus käsitteli helmikuun lopun kokouksessaan vuosittain laadittavaa Pöytyän kunnan kaavoituskatsausta, jossa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.

Vireillä olevista hankkeista suuritöisimmäksi aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu arvioi Lallin asemakaavan laajennuksen. Sitä laaditaan nykyisen teollisuusalueen länsipuolelle, kantatie 41:n varrelle. Kaava-alue on laajuudeltaan lähes 50 hehtaaria, josta parikymmentä hehtaaria on varattu biokaasulaitokselle.

– Laitoksen viereen on järkevä tehdä muitakin kortteleita ja lisäksi alueelle on soviteltava kunnan maankaatopaikka, Hannu kertoo.

Lallin asemakaavahanke käynnistyy näillä hetkillä luontoselvityksen tekemisellä ja myös uusi pohjakartta alueesta laaditaan kevään aikana. Tavoiteaikataulun mukaan Lallin asemakaavan laajennus tulee kunnanvaltuuston käsiteltäväksi keväällä 2025.

Päiväkodille oikea kaavamerkintä

Yläneen keskustassa on käynnissä Nissilän alueen asemakaavan muutos. Sen myötä asuntoalueelle tehty päiväkoti saa oikean kaavamerkinnän. Myös Yläneen entinen kunnantalo kuuluu kaavoitettavaan alueeseen. Työn edetessä pohditaan, kuinka kunnantalo ja sen mahdollinen suojelu huomioidaan kaavassa.

Kaava-aluetta halkovan Nissiläntien pohjoispuolella olevia tontteja aiotaan pienentää siten, että niille voidaan rakentaa minitalojen alue.

– Silti tonteilla tulee olemaan riittävästi kokoa, että niille mahtuu perinteinenkin omakotitalo, Hannu sanoo.

Minitaloiksi kutsutaan omakotitaloja, joissa on lattiapinta-alaa 20–50 neliömetriä.

Mahdollisesti jo lähiaikoina vireille tulevista asemakaavoista merkittävimpiä on Kyrön entisen sahan tienoon sekä sen viereisen Latomäen alueen asemakaavan laajennus ja muutos. Latomäelle aikanaan kaavoitettu asuntokortteli ei ole toteutunut, mutta teollisuuskäytölle saattaa aluearkkitehdin mukaan olla tarvetta.

Uusi pohjakartta Kyröstä valmistuu kevään aikana. Sitä tehtäessä on hyödynnetty Maanmittauslaitoksen aineistoa. Lisäksi maanmittaushenkilöstö on tarkistanut maastossa rakennusten sekä rajapisteiden sijainteja.

Yläneen Nissiläntien varren pientalomiljöössä saattaa tulevaisuudessa olla myös minitaloja.
Yläneen Nissiläntien varren pientalomiljöössä saattaa tulevaisuudessa olla myös minitaloja.

Rantakaavat tulivat kuntoon

Pöytyällä vuodesta 2018 käynnissä ollut ranta-asemakaavoituksen ajanjakso päättyi, kun Turun hallinto-oikeus hylkäsi Elijärven luoteisrannalla olevasta Mustankallion ranta-asemakaavasta jätetyn valituksen ja itse kaava sai lainvoiman 9. tammikuuta. Viime kesäkuussa tuli lainvoimaiseksi Elijärven koillisrannalla oleva Pihlavanniemen ranta-asemakaava.

Molemmat kaavat on tehty yksityisten maanomistajien omistamille alueille. Olli-Pekka Hannu arvelee, että uusia tontteja pöytyäläisten järvien rannoille ei enää juurikaan mahdu.

– Silloin tällöin meiltä kysellään vapaita rantatontteja, mutta valitettavasti kunnalla ei ole niitä, Hannu kertoo.