OX2 hakee Marttilan Kantinkulman aurinkovoimalalle rakennuslupaa

0
OX2:n teettämä havainnekuva Marttilan Kantinkulman aurinkovoimalasta. Kuva: OX2.
OX2:n teettämä havainnekuva Marttilan Kantinkulman aurinkovoimalasta. Kuva: OX2.

MARTTILA. Tekninen lautakunta on myöntänyt suunnittelutarveratkaisun OX2:n Kantinkulman aurinkovoimalalle ja nyt yhtiö hakee sille rakennuslupaa. Voimalaa kaavaillaan Mäntsälän metsäkulman, Santinkulman ja Huovariston väliselle alueelle, josta on noin 3,5 kilometriä Marttilan keskustaajamaan ja kilometri valtatie 10:lle. Hankealueen kiinteistöt ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa.

Hankealue on ollut maa- ja metsätalouskäytössä ja lähes kokonaisuudessaan ihmisen muokkaamaa aluetta. Luonnon monimuotoisuutta tukevia kohteita on rajattu suunnitelmassa rakentamisen ulkopuolelle. Alueen kokonaislaajuus on 54,7 ha, josta 49 ha:lle on osoitettu rakentamista. Varsinaisen voimala-alueen pinta-ala on 47,5 ha ja energiavarastoalueen 1,5 ha. Energiavarastoksi OX2 kaavailee markkinoilla yleisesti käytössä olevaan Li-Ion akkuteknologiaan perustuvaa BESS-järjestelmää, jonka näkyviä osia olisivat energiavarastokontit sekä muuntamot.
Aurinkovoimalan sähkönliityntäpiste on suunniteltu tehtäväksi hankealuetta halkovaan Fingridin kantaverkon Lieto–Forssa 110 kV sähkönlinjaan.
Voimalan vaikutus maisemaan on puhuttanut marttilalaisia ja siihen liittyen annettiin suunnittelutarveratkaisua tehtäessä huomautus. Huomauttajan mukaan paikallinen maisemointi olisi perusteltua ja sen tulisi olla hankkeen toteutumisen ehtona. Lisäksi huomautuksessa todettiin, että haitallisten vaikutusten lieventämiseksi hanketoimijan tulisi laatia istutus- ja maisemointisuunnitelma.
Hanketoimija ilmoitti vastineessaan pitävänsä riittävät etäisyydet rakennuksiin ja tekevänsä aluevaraukset asutusten suuntaan mahdolliselle maisemointikasvillisuudelle. Lisäksi se on luvannut toimittaa kuntaan kasvillisuussuunnitelman ennen rakennustöiden aloittamista.
Aurinkovoimahankkeen rakentamisen, mukaan lukien energiavaraston, huolto- ja pelastusteiden rakentaminen, perustustyöt sekä paneelienasennustyöt ja sähköasennukset, ennakoidaan kestävän noin 1–2 vuotta.
Kantinkulman voimalahankkeen projektipäällikkö Hannes Ojala kertoo, että OX2:n tavoitteena on saada Kantinkulman aurinkovoimapuiston investointipäätös aikaan vuoden 2025 kevääseen mennessä ja parhaassa tapauksessa voimala olisi käyttöönotettu  2026–2027. Valmistuttuaan aurinkovoimapuiston vuosittainen energiantuotanto on arviolta 44 GWh, joka vastaa lähes 9000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta, lisäksi akkuvarasto tulisi tukemaan sähköjärjestelmää tasapainottamalla verkon taajuusvaihteluita.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän