Rakennusala tarvitsee vetoapua

0

Tämänkertainen Auranmaan Viikkolehti on kevään raksa & koti -teemanumero. Juttuja yhdistävä tekijä on, että lähes kaikissa haastattelutilanteissa sivuttiin tavalla tai toisella rakennusalan hankalaa tilannetta. Saneerauksia tehdään jonkin verran ja joillakin toimijoilla on varauskirjoissa merkintöjä pitkälle tulevaisuuteen, mutta runsaasti työvoimaa vaativa kasvukeskusten uudisrakentaminen on lähes kokonaan jäissä.

Rakennusliiton mukaan ala on tällä hetkellä kuopassa, jollaista ei ole nähty sota-ajan pulavuosien jälkeen. Liiton tietojen perusteella epänormaali tilanne on aiheuttanut koko maan tasolla satoja konkursseja. Neljäsosa Rakennusliiton jäsenistä on työttömänä tai lomautettuna, eikä liiton ulkopuolisen työvoiman tilanne ole todennäköisesti yhtään parempi.

Toimeliaina naisina ja miehinä rakentajat eivät halua jäädä pitkäksi aikaa kortistoon. Sen sijaan he vaihtavat alaa. Kun markkina aikanaan toipuu, osaavista rakentajista on todennäköisesti pula. Rakennusliiton pelko onkin, että hätäisesti työvoimapulaa paikkaamaan haalittavien heikko osaaminen ja kokemattomuus tulee näkymään rakentamisen heikkona laatuna, virheinä ja kasvavina kustannuksina.

Osaajien pitäminen töissä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta esimerkiksi energiaremontteja kannattaisi tukea pontevasti. Rakennusalan lama on hyvä aika myös julkisten rakennusten ja väyläverkoston korjausvelan umpeen kuromiseen.