Teollisuus on tervetullutta Pöytyälle

0

Näillä hetkillä Pöytyä käynnistelee kunnan lähitulevaisuuden merkittävintä kaavahanketta, Lallin teollisuusalueen asemakaavan laajennusta. Se ulottuu 50 hehtaarin alueelle, josta noin 20 varataan biokaasulaitokselle. Nesteytetyn biometaanin valmistusprosessissa syntyy runsaasti lämpöä, mikä voi houkutella laitoksen naapuriin muitakin toimijoita.

Toivoa sopii, että biokaasulaitos toteutuu. Sen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on useita satoja henkilötyövuosia ja toimiessaan laitoksen arvioidaan työllistävän 15–20 henkilöä sekä logistiikkaketjun työntekijät.

Kaavoittajan mukaan teollisuuden edustajat ovat kiinnostuneita myös Kyröstä, missä on tarvetta käynnistää entisen sahan tienoon sekä sen viereisen Latomäen alueen asemakaavan laajennus ja muutos.

Positiivista teollisuusalueiden laajenemisessa ja uusissa tulokkaissa on, että mitä todennäköisimmin ne rohkaisevat investoimaan olemassa oleviin rakenteisiin. Hyvällä tuurilla kehitys heijastuu myös liiketilojen sekä omakotitalojen kysyntään, johon Pöytyä varautuu kaavoittamalla muodinmukaisille minitaloille sopivia tontteja Yläneen kirkolle.

Kynnyskysymys alueen vetovoimalle on sote-palvelujen tulevaisuus. Siitä saataneen ennakkotietoja perjantaina 15.3. pidettävässä Varhan tiedotustilaisuudessa.

Mitä todennäköisimmin Varhan näkemä suunta on toinen kuin kaavoittajalla vuonna 1926. Silloin Karinaisiin vahvistettiin maaseudulle tuiki harvinainen taajaväkisen yhdyskunnan asemakaava. Se sisälsi muun muassa kirkon, kunnantalon, koulun, urheilurakennuksia, kauppahallin, torin, rautatieaseman, puistoväylän ja sairaalan.