Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston puheenjohtaja toivoo parannusta lasten kyyteihin, jotta ilmainen harrastustoiminta pääsisi kukoistamaan

0
Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston puheenjohtaja Miia Lehtonen kaipaa julkiseen keskusteluun entistä enemmän kannustusta. Hänen mielestään etenkin lapset kuulevat liiankin kanssa moitteita ruutuajan kuluttamisesta ja keskittymiskykynsä heikkenemisestä aiempiin sukupolviin verrattuna.
Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston puheenjohtaja Miia Lehtonen kaipaa julkiseen keskusteluun entistä enemmän kannustusta. Hänen mielestään etenkin lapset kuulevat liiankin kanssa moitteita ruutuajan kuluttamisesta ja keskittymiskykynsä heikkenemisestä aiempiin sukupolviin verrattuna.

PÖYTYÄ. Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston puheenjohtaja Miia Lehtonen kehuu Pöytyälläkin käytetyn Harrastamisen Suomen mallin olevan erinomainen tapa tarjota lapsille sekä nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Haasteena kuitenkin on, että Pöytyällä on paljon bussilla tai taksilla kulkevia oppilaita ja heidän on pääsääntöisesti lähdettävä heti koulupäivän päätyttyä kotiin, mikäli he aikovat käyttää kunnallista koulukyytiä

Lehtonen arvelee monen jättävän tämän vuoksi harrastuksen väliin ja päätyvän viettämään aikaa yksin kotona. Harrastustoiminnan tärkeyttä Lehtonen perustelee todeten, että se tarjoaa toisenlaisen ryhmän tavanomaisen luokkayhteisön rinnalle ja kaiken kukkuraksi harrastaminen on mahdollista perheen varallisuuteen katsomatta.

Lehtonen toivoo kunnassa mietittävän, olisiko koulukyyteihin saatavissa joustoa tai onko reittiliikennettä järjestettävissä jollakin uudella tavalla lasten tarpeet huomioiden. Hänen edustamansa lapsi- ja perheneuvoston tehtävä on seurata, miten perheissä voidaan ja kuinka esimerkiksi harrastusmahdollisuuksia käytetään.

Kunnassa mietitään ratkaisua

Kunnan liikuntakoordinaattori Markus Salon mukaan Pöytyällä on käyty keskustelua joustavuuden lisäämisestä koulukyyteihin, mutta tähänastisten laskelmien perusteella harrastustoiminnan huomioimisesta syntyisi kohtuuttoman suuret kustannukset.

Osa kerhoista kokoontuu jo varhain iltapäivällä, mutta myöhemmin kokoontuvien kerhojen kohdalla vanhempien on helpompi sopia kimppakyydeistä. Vaikka kunnan tarjoamien kyytien järjestäminen vaikuttaa hankalalta, Markus Salo kertoo viranhaltijoiden seuraavan koko maan tilannetta ja tutkivan, onko vastaavassa maaseutukunnassa keksitty ratkaisu kyytipulmaan ja olisiko se sovellettavissa Pöytyälle.

Paineita uusien liikennöintiratkaisujen kehittämiseen lisäävät myös Varhan suunnittelemat palveluverkon supistukset, jotka synnyttävät tarvetta paikalliselle reittiliikenteelle.

Kolmas sektori tarvitsee jatkajia

Asukkaiden hyvinvoinnin kannalta tärkeän harrastustoiminnan ja sitä järjestävän kolmannen sektorin tulevaisuus mietityttää Miia Lehtosta.

Hänen mielestään yhdistyksiin tulisi saada uusia jäseniä, jotta tehtävät jakautuisivat tasaisesti, eikä toiminta kuormittaisi liikaa tiettyjä aktiiveja.

– Vapaaehtoistoimijat näyttävät esimerkkiä myös nuorille, jotka toivottavasti löytävät omat tapansa toimia yhdistys- ja seuratoiminnassa, Lehtonen sanoo.

Jotta yhteisöllinen toiminta säilyisi jatkossakin elinvoimaisena, Lehtonen tarjoaisi mahdollisimman paljon matalan kynnyksen harrastus- ja kokoustiloja. Hänen mielestään koulujen iltakäytön kehittäminen voisi olla yksi ratkaisumalli.

Omalta osaltaan Lehtonen tukee yhteisöllistä toimintaa kuulumalla MLL:n piirihallitukseen, jossa hän on ahertanut tammikuun alusta alkaen Auranmaan MLL:n paikallisyhdistysten äänitorvena. Turun Heidekenillä kokoontuva piirihallitus tukee paikallisyhdistyksiä, järjestää koulutuksia ja tuottaa yhdistysten tarvitsemia materiaaleja.

Lehtonen toivoo, että MLL:n Yläneen, Pöytyän, Karinaisten, Oripään, Marttilan, Kosken ja Tarvasjoen paikallisyhdistyksistä oltaisiin häneen yhteydessä matalalla kynnyksellä. Hän haluaa kuulla yhdistysväen toiveita ja kuulumisia ajan ilmiöistä, joita on hyvä viedä piirihallituksen tietoon.


Kuka?

Miia Lehtonen

39-vuotias

Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston puheenjohtaja

MLL:n piirihallituksen jäsen

Perheeseen kuuluu puoliso ja kolme lasta

Lähtöisin Turusta, asuu Pöytyällä

Harrastaa tanssia ja meditaatiota