Marttilasta lähti Varhalle kriittinen lausunto palveluverkkoluonnoksesta

0

MARTTILA. Kunnanhallitus on antanut lausuntonsa Varhalle sosiaali- ja terveysasemien palveluverkkoluonnoksesta. Lausunnossaan Marttilan kunnanhallitus painottaa, etteivät palveluverkon pohjana olleet käyntimäärät vastaa todellisia tarpeita kunnissa. Osa paikallisista sote-asemista on ollut kiinni esimerkiksi kesäaikaan ja vuodenvaihteessa, jolloin palveluita on jouduttu hakemaan muista toimipisteistä. Hallituksen mielestä palvelutarvetta ei myöskään voi arvioida väestöennusteen pohjalta.

Kunnanhallitus muistuttaa lausunnossaan, että sote-palveluiden sijoituspaikat ovat tärkeitä elinvoiman kannalta ja niillä on suuri merkitys kuntien pito- ja vetovoimaan. Lääkäripalvelujen vieminen kauas kuntien taajamista lisää kunnissa asuvien terveydenhoitokustannuksia, kun matkat tehdään joko omalla autolla tai Kela-takseilla. Vuonna 2023 marttilalaiset ovat maksaneet arviolta 50 000 euroa lisää terveyspalveluistaan pelkästään Kela-taksikyytien omavastuuosuuksina.

Marttilan kunnanhallitus katsoo, ettei myöskään henkilöstön saatavuus voi olla palveluverkon pohjana. Tähänkin mennessä Marttilan sote-asemalta on saanut erilaisia palveluita ainakin muutamana päivänä viikossa. Kunnanhallituksen mukaan henkilöstön saatavuus on haaste, joka Varhan on ratkaistava muilla keinoin kuin palveluverkkoa supistamalla.

Marttilassa ymmärretään hyvinvointialueen heikko taloustilanne, mutta talouden sopeuttamisen on tapahduttava kokonaisvaltaisesti eikä kuntalaisten kustannuksella ja eriarvoistamalla maakunnan asukkaita asuinpaikan perusteella.

Lausunnossa todetaan, että marttilalaisten yhteistyö Härkätien kuntayhtymän ja sen jälkeen Härkätien sote-palvelujen kanssa ollut toimivaa ja Marttilan terveyspalveluita ovat käyttäneet niin lietolaiset kuin koskelaisetkin. Luonnollinen asiointisuunta Marttilasta on Lietoon sekä Saloon ja kunta tukee julkista liikennettä näihin kaupunkeihin. Palveluverkkosuunnitelmassa marttilalaisten lääkäripalveluja suunnitellaan tarjottavan Riihikoskella, mihin Marttilasta ei ole julkisia liikenneyhteyksiä.