Tätä mieltä: ”Luottamuspula piinaa Suomea”

0

Samaan aikaan, kun suomalaiset ovat jokseenkin yksimielisiä maamme ulkopolitiikan suunnasta, vallitsee sisäpolitiikassamme monenlaista vastakkainasettelua ja suoranaista luottamuspulaa. Työmarkkinamme ovat hallitsemattomasti sekaisin johtuen siitä, että hallituksemme on vanhasta käytännöstä poiketen yksipuolisesti heikentämässä palkansaajien asemaa. Samaan aikaan hallitus leikkaa tuntuvasti kansalaisten toimeentulon kannalta välttämättömiä sosiaalisia tulonsiirtoja.

Ei hyvältä näytä. Leikkaukset kohdistuvat enimmäkseen nuoriin perheenperustamisikäisiin kansalaisiin. Näin lasten hankinta siirtyy ja huoltosuhteemme heikkenee edelleen.

Hallitus perustelee leikkauksia valtionvelan kasvun taittamisella. Jollakin salaperäisellä tavalla köyhän kansan kepittäminen synnyttää työpaikkoja – uskoo ken tahtoo!

Heikennykset ja leikkaukset olisi paljon helpompi hyväksyä jos maamme hyväosaiset edes jotenkin osallistuisivat velanhoitotalkoisiin. Uusi hallitus linjasi ensimmäiseksi, että kokonaisverotus ei saa nousta, mutta erinäisistä syistä kokonaisverotus laski ja vielä tuloveroakin kevennetään. Leikkauksia ei siis olisi pakko tehdä, vaan kyseessä on hallituksen arvovalinta! Suomi on sentään vauras maa.

Niin kauan kuin muistan, ovat oikeistohallitukset aina keventäneet tuloveroa: laskusuhdanteessa elvytetään ja noususuhdanteessa on varaa. Ehkä nyt on pää tullut vetäjän käteen.

Entä paikallinen sopiminen, ainahan niitä on tehty? Miten kolmas osapuoli, eli hallitus, voi pakottaa muita sopimaan? Onko Suomi enää oikeusvaltio ja vapaa maa?

Parasta olisi, että kaikkien tulonsaajien veroja nyt oikeudenmukaisesti korotettaisiin, jotta tämä ”velkalaiva saataisiin pois karilta” ja luottamus väestöryhmien välille voisi palautua!

Ismo Saloranta

Lieto