Tätä mieltä: ”Unohtiko Varha vammaiset?”

0

Asiat ovat huonosti, jos sosiaalipuolen ihmiset pääsevät määräämään kaikista asioistamme. Sellainen vaikeuttaa arkeamme ja jokapäiväistä elämäämme. Ihmisen oma itsemääräämisoikeus on tärkeä niin kotioloissa, töissä tai työnantajana, vapaa-ajalla kuin ihmissuhteissakin. Itsemääräämisoikeutta pitää kunnioittaa myös silloin, kun olemme sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina.

Itsemääräämisoikeuttamme vahvistaa se, kun saamme tietoa ja neuvontaa asioista. Henkilökohtaisen avun työnantajuus ja oikea palvelusuunnitelma auttavat vammaista määräämään itse omista asioistaan. Vammaiset tulee kohdata niin, että tulemme kuulluiksi.

Jos Varhassa perehdyttäisiin asioihin ja niistä otettaisiin selvää, loppuisivat valituskierteet.

Tuntuu, että Varhan aloitettua toimintansa, sosiaaliasiamiehelle ei kuulu enää mikään. Vammainen ei saa enää riittävästi apua eikä neuvoja asioidensa hoitamiseen. Kaikilla ei ole käytössään sähköpostia tai riittävää taitoa kirjoittaa tarvittavia selvityksiä tai valituksia.

Ei se näin voi mennä