Härkätiellä kokeillaan avosairaalaa

0

HÄRKÄTIE. Liedon terveyskeskuksessa aloitetaan maaliskuussa avosairaalatoiminnan kokeilu. Siinä kotona tai asumispalveluyksiköissä asuvat henkilöt voivat saada vuodeosastotasoista hoitoa kotonaan silloin kuin potilas itse tai hänen omaisensa ovat siihen halukkaita. Toiminnan kokeilusta päättänyt sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa kokeiluun tässä vaiheessa yhden potilaan
Avosairaalan potilaan luona käyvät sairaanhoitaja ja lääkäri potilaan tarpeen mukaan päivisin ja iltaisin. Edellytyksenä on, että avosairaalan potilas pystyy huolehtimaan itse tai läheistensä avustuksella tavanomaisista päivittäisistä toiminnoistaan.
Avosairaala sopii esimerkiksi nestehoitoa, tehostettua haavahoitoa tai saattohoitoa tarvitsevalle potilaalle.
Kokeiluvaiheessa avosairaalahoitoon otetaan vain yksi potilas, koska toimintaan ei ole vielä omia resurssejaan. Tavoitteena on, että vanhusten kotihoitoon saadaan lisää henkilökuntaa niin, että vuodeosaston paikkoja voidaan vähentää viidellä.  Tuolloin puolentoista sairaanhoitajan työpanos voitaisiin ohjata avosairaalatoimintaan. Lisäksi siihen tarvittaisi  yksi uusi kotihoitajan vakanssi sekä riittävästi lääkärin työpanosta. Näillä resursseilla avosairaalaan voitaisiin ottaa enimmillään neljä potilasta.