Aura ei lämmennyt kuntalisälle

0

AURA. Aurassa ei oteta käyttöön harkinnanvaraista kotihoidontuen kuntalisää. Lakisääteisen lasten kotihoidontuen lisäksi niin sanotun Auralisän käyttöönottoa esitti perussuomalaisten valtuustoryhmä vuosi sitten.
Aloite oli perusturvalautakunnan valmistelussa, jossa lisän kannalla oli vain perussuomalaisten Ari-Pekka Haapanen. Eriävän mielipiteen jättänyt Haapanen esitti, että Auralisä olisi otettu käyttöön ensi vuoden alusta lukien, ja sitä olisi maksettu 200 euroa alle kolmivuotiaasta lapsesta kuukaudessa ja 80 euroa alle esiopetusikäisestä lapsesta.
Lautakunta katsoo, että kuntalisän vaikutuksia päivähoidon kysyntään on mahdotonta arvioida. Tällä hetkellä päivähoidossa ei ole jonoja. Auran kunnan lasten kotihoidon tuen menot vuonna 2013 olivat 320 000 euroa, ja tämän vuoden talousarvioehdotukseen sisältyy 300 000 euron määräraha. Mikäli Auralisä otettaisiin käyttöön, tulisi lasten kotihoidon tuen määräraha vähintään kaksinkertaistaa.