Riku Laukkanen hakee Loimaan kirkkoherraksi

0

SEUTUKUNTA. Pöytyän kirkkoherra Riku Laukkanen on yksi Loimaan seurakunnan kirkkoherranviran hakijoista. Muut hakijat ovat Säkylän Prikaatin sotilaspappi Antero Aaltonen, Salon seurakunnan kappalainen Marika Huhtasalo ja Loimaan seurakunnan kappalainen Ari Pääkkönen.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli totesi viran hakijat keskiviikkona. Seuraavaksi tuomiokapitulin pappisasessorit tekevät heistä kelpoisuusarvioinnin ja tuomiokapituli vahvistaa sen. Tämä tapahtuu aikaisintaan 2. huhtikuuta.
Uuden vaalijärjestyksen perusteella kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä vaalina. Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen selvittää, että ennen kuin Loimaan seurakunnan kirkkovaltuusto ryhtyy käsittelemään asiaa, tuomikapituli lähettää päteviksi todetuille hakijoille sähköisen haastattelun. Sen vastausten perusteella tuomiokapituli antaa kirkkovaltuustolle lausuntonsa hakijoista. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto päättää, haastatteleeko se erikseen ehdokkaita ja järjestetäänkö seurakuntalaisille mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin ja ottaa kantaa kirkkoherran valintaan ennen kirkkovaltuuston tekemää vaalia.
Vaali on edessä aikaisintaan kesällä.