Tarvasjoki tutkii muutkin vaihtoehdot

0

TARVASJOKI. Tarvasjoki tutkii muutkin kuin selvitysmiesten esittämän vaihtoehdon kuntajaon muuttamiseksi. Kunnanvaltuusto valtuutti valtuuston ja -hallituksen puheenjohtajat sekä kunnanjohtajan neuvottelemaan kuntajaon muuttamisesta potentiaalisten kumppanien kanssa.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että Tarvasjoki ryhtyy neuvottelemaan kuntaliitoksesta Pöytyän kanssa. Maanantaina mahdolliseksi kuntaliitoskumppaniksi ilmoittautui myös Marttila, joka ilmaisi huolensa Tarvasjoen tulevaisuudesta osana Lietoa. Marttilassa on herännyt huoli oman kunnan kehittymisestä, mikäli naapurikunnan palvelut heikkenevät.
Tarvasjoen kunnanvaltuusto kävi neuvottelujen aloittamisesta pitkän ja vilkkaan keskustelun. Asiasta myös äänestettiin. Riikka Oksala (kok) esitti, että valtuudet neuvotteluihin myönnetään, mikäli valtioneuvosto antaa neuvotteluille lisäaikaa. Oksalan esitys hävisi kunnanhallituksen esitykselle äänin 11-6.
Myös Mikko Raitis (ps, sit) oli tekemässä omaa esitystään, ettei neuvotteluihin myönnetä valtuuksia. Raitis kuitenkin veti esityksensä pois.
Keskustelussa neuvotteluja puoltaneet painottivat Liedon vastahakoisuutta ja liitoskumppaneiden tasavertaisuutta sekä sitä, ettei mitään vaihtoehtoja pitäisi jättää tutkimatta. Neuvotteluihin nihkeästi suhtautuneet muistuttivat kuntalaisten jo kertaalleen ilmaisseen halunsa liittyä kimppaan mieluummin Liedon kuin Pöytyän kanssa. He totesivat myös ajan loppuvan kesken.
Neuvotteluilla onkin kiire. Päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta tulee olla tehtynä 30. huhtikuuta.