Maanomistajat myötämielisiä Liipolanjärven laskuojan muuttamiseen

0
Kuntalaiset ja mökkiläiset ovat huolissaan Liipolanjärveen laskevasta ojasta. Kuva: Päivi Perkiö
Kuntalaiset ja mökkiläiset ovat huolissaan Liipolanjärveen laskevasta ojasta. Kuva: Päivi Perkiö
Kuntalaiset ja mökkiläiset ovat huolissaan Liipolanjärveen laskevasta ojasta. Kuva: Päivi Perkiö

KOSKI/ Liipola. Maanomistajat suhtautuvat myötämielisesti Liipolanjärven itäpään laskuojan virtaussuunnan muuttamiseen. Asian tiimoilta järjestetyssä neuvottelussa mukana olleet maanomistajat hyväksyivät Turun vesipiirin laatiman ja Pro Agrian Länsi-Suomen päivittämän ojitussuunnitelman. Muutossuunnitelmien toteutuksen ja ojan ylläpidon osalta Kosken kunnalle esitettiin kuitenkin ehtoja.
Maanomistajat edellyttävät kunnalta muun muassa, että se sitoutuu kaivuun jälkeen mahdollisesti liikkeelle lähtevien kiintoainesten aiheuttamien kohtuuttomien haittojen poistoon ja vastaa siitä, että oja pysyy auki. Lisäksi edellytettiin, että kaivuutyön yhteydessä mahdollisesti rikkoutuvat salaojien laskuaukot korjataan kaivuutyön yhteydessä. Neuvotteluissa esitettiin myös epäilys alajuoksulla olevien siltarumpujen koon riittävyydestä.

Lue lisää 15.04.2014 lehdestä