Valtuusto ei lämmennyt puhdistamon uusimisvaihtoehdon selvittämiseen

0
Perussuomalaisten ja keskustan valtuutetut eivät lämmenneet jätevedenpuhdistamon uusimisvaihtoehdon selvittämiseen.
Perussuomalaisten ja keskustan valtuutetut eivät lämmenneet jätevedenpuhdistamon uusimisvaihtoehdon selvittämiseen.
Perussuomalaisten ja keskustan valtuutetut eivät lämmenneet jätevedenpuhdistamon uusimisvaihtoehdon selvittämiseen.

MARTTILA. Marttilan kunta ei ryhdy selvittämään oman jätevedenpuhdistamon uusimisvaihtoehtoa. Kokoomuksen valtuustoryhmä teki marraskuussa aloitteen uusimisvaihtoehdon selvittämisestä. Valtuusto päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti yksimielisesti, ettei uusimisvaihtoehtoa selvitetä.
Tekninen lautakunta luotti diplomi-insinööri Pertti Keskitalon arvioon, jonka mukaan jätevesien johtaminen muualle käsiteltäväksi tulee kokonaisuutena edullisemmaksi kuin oman puhdistamon toiminnan jatkaminen. Siirtoviemärin rakentamista puoltaa teknisen lautakunnan mukaan myös se, että oman puhdistamon rajallinen kapasiteetti rajoittaa teollisuuden sijoittumista kuntaan.
Marttilan kunta on tämän vuoden talousarviossa varannut 60 000 euroa siirtoviemäriyhteyden suunnitteluun. Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoi, että rinnalla olisi tutkittu myös oman puhdistamon uusimisvaihtoehto.
Nykyisen puhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoteen 2020. Valtuustoaloitteessaan Kokoomuksen valtuustoryhmä katsoi, että kehittyvällä puhdistamotekniikalla oma puhdistamo voisi toimia jatkossakin. Kokoomus myös pelkäsi, että jäteveden siirto Turkuun käsiteltäväksi saattaa tulevaisuudessa muodostua hallitsemattomaksi menoautomaatiksi.
Valtuustossa kokoomus ei enää käyttänyt puheenvuoroja uusimisvaihtoehdon selvittämisen puolesta.

Lue lisää Marttilan valtuustokokouksesta 25.04.2014 lehdestä