Koski ryhtyy älykkääksi kunnaksi

0

KOSKI. Kosken kunnanvaltuusto hyväksyi näyttävän ja kunnianhimoisen kuntastrategian vuosille 2014–2020.
Kosken kuntastrategia perustuu kuuteen painopisteeseen: aktiiviseen elinkeino- ja tonttipolitiikkaan, hiilineutraalisuuteen pyrkimiseen, yhteisöllisyyteen, liikuntaan ja kulttuuriin hyvinvoinnin lähteenä, laadukkaisiin lähipalveluihin sekä tunnettuihin sivistyspalveluihin.
Strategiassa sanaillaan, että slogan ”Koski – Älykäs kunta” viittaa erityisesti Kosken haluun ”rakentaa tulevaisuutta  älykkäästi ihmisten ehdoilla, uskoen yhteisöllisyyteen, uskaltaen uudistua ja tukien innovaatioiden syntymistä”.
Kosken visiona on olla tulevaisuudessakin taloudellisesti niin vahva kunta, jotta se pystyy päättämään itsenäisesti asioistaan.
Kokouksessa Marja Jalli (kesk) ehdotti strategiaan lisäyksiä lähiruuan käytöstä ja avoimesta kuntayhteistyöstä. Lisäesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.