Oripään valtuusto nuiji yli 90 000 euron säästöt

0
Aluearkkitehti Seppo Pärnä esitteli valtuutetuille uuden Uitonmäen asuinalueen kaavasuunnitelmia. Alue on tällä hetkellä pääosin rakentamatonta metsää.
Aluearkkitehti Seppo Pärnä esitteli valtuutetuille uuden Uitonmäen asuinalueen kaavasuunnitelmia. Alue on tällä hetkellä pääosin rakentamatonta metsää.
Aluearkkitehti Seppo Pärnä esitteli valtuutetuille uuden Uitonmäen asuinalueen kaavasuunnitelmia. Alue on tällä hetkellä pääosin rakentamatonta metsää.

ORIPÄÄ. Oripään kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan yhteensä 91 800 euron säästöt kuluvan vuoden budjettiin. Oripäässä herättiin etsimään säästökohteita, kun huomattiin, että tämä vuosi uhkaa jäädä lähes puoli miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kunnanjohtaja Marja Tuohimaan mukaan huonontuneet talousnäkymät johtuvat valtionosuuksien leikkauksista, verotuloennusteen huononemisesta ja kasvavista terveydenhuollon menoista. Säästöjä etsitään tiheällä kammalla. Suurin yksittäinen eli 20 000 euron säästö tulee, kun perhepäivähoitajat ottavat hoitaakseen päiväkodissa järjestetyn vuoropäivähoidon.

Valtuutettu Matti Kulmanen (kok) esitti, että vuoropäivähoidosta ja kunnan henkilöstön koulutuksista ei säästettäisi. Hän piti vuoropäivähoidon siirtämistä perhepäivähoitajille lapsiystävällisen kunnan periaatteiden vastaisena, kun lapsi joutuu vaihtamaan vuoroviikoin perhepäivähoitajaa. Kulmasen esitys ei saanut kannatusta.

Oripään valtuustossa puhutti myös valmistelussa oleva Uitonmäen asuinalueen kaava.

Lue lisää 13.6.2014 lehdestä