Marttilan kunnanhallitus ei siirtäisi kuntavaaleja keväälle

0

MARTTILA. Marttilan kunnanhallitus pitää nykyistä vaalijärjestelmää toimivana. Kuntavaalien ajankohdan muutosta lokakuulta huhtikuulle tulisikin Marttilan kunnanhallituksen mukaan harkita uudelleen.
Marttilan kunnanhallitus muistuttaa, että uudet kunnanvaltuutetut joutuvat perehtymään laajaan asioiden kirjoon kautensa alkajaisiksi. Marttilassa pelätäänkin virkamiesvalmistelun roolin kasvavan, jos valtuustokausi poikkeaa kunnallishallinnon tavasta toimia kalenterivuosittain.
–Ongelmalliseksi saattaa muodostua myös se, että vaalikauden vaihtuessa tilikauden tilivelvollisuus jakautuisi eri valtuustokausille, kunnanhallituksen antamassa lausunnossa todetaan.
Valtuutettujen lukumäärän osalta kunnanhallitus pitää kuntalakiluonnoksessa esitettyä muutosta myönteisenä. Uudistus antaa kunnalle mahdollisuuden harkita tarkoituksenmukaisen valtuutettujen määrän.