Auranmaalla jo yli 1000 työtöntä

0

AURANMAA. Työttömien määrä jatkoi kasvuaan heinäkuussa. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston mukaan työttömyyden kasvu johtui kesäajalle ominaisista tekijöistä: oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä.
Heinäkuun aikana työttömien määrä kipusi Auranmaalla yli tuhannen. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan ankarimmin työttömyys kuritti edelleen Marttilaa, mutta muissakin kunnissa Koskea lukuun ottamatta työttömyysaste nousi yli kymmenen prosentin.