Betonikaatopaikka halutaan puhtaaksi

0
Auran ja Pöytyän rajalla ysitien varressa sijaitsevasta betonikaatopaikasta on tehty useita ilmoituksia ympäristönsuojeluun. Ympäristönsuojelulautakunta on määrännyt alueen siivottavaksi ja langettanut uhkasakon siivoustyön edettyä liian hitaasti.
Auran ja Pöytyän rajalla ysitien varressa sijaitsevasta betonikaatopaikasta on tehty useita ilmoituksia ympäristönsuojeluun. Ympäristönsuojelulautakunta on määrännyt alueen siivottavaksi ja langettanut uhkasakon siivoustyön edettyä liian hitaasti.
Auran ja Pöytyän rajalla ysitien varressa sijaitsevasta betonikaatopaikasta on tehty useita ilmoituksia ympäristönsuojeluun. Ympäristönsuojelulautakunta on määrännyt alueen siivottavaksi ja langettanut uhkasakon siivoustyön edettyä liian hitaasti.

PÖYTYÄ. Ympäristönsuojelulautakunta on tuominnut Maanrakennus Linjakaivuu Oy:n maksamaan 56 000 euron suuruinen osuus sille asetetusta uhkasakosta. Uhkasakko on aiemmin asetettu betonikaatopaikan siivoamisen tehostamiseksi.

Betonijätettä on varastoitu yrityksen omistamalle kiinteistölle Auran kunnan entiselle Mustasuon kaatopaikalle. Alueelta muodostuvien pintavesien on todettu muuttuneen väriltään mustiksi ja niissä on havaittu kohonneita ravinne- ja metallipitoisuuksia.

Yrittäjä Matti Naaranojan mukaan musta vesi tulee entiseltä kaatopaikalta. Hän kertoo, että alueelle varastoitua betonijätettä käytetään maanparannukseen.

–Evira on tutkinut ja analysoinut betonijätteen ja sitä ajetaan pellolle kalkiksi. Kalkin tehtävä on sitoa ravinteita, eikä päästää niitä ympäristöön.

Naaranoja pitää yritykselle langetettua uhkasakkoa kohtuuttomana ja ihmettelee tempoilevaa valvontaa.

–Minulle on annettu toimintaan kaksi kirjallista lupaa ja valvonta on ollut koko ajan päällä. Minkä takia toiminnan annettiin jatkua niin pitkään, olisivat viheltäneet pelin ajoissa poikki.

Yritykselle asetettiin myös uusi 56 000 euron uhkasakko. Siivous tulee suorittaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Naaranoja aikoo valittaa lautakunnan päätöksestä.

 

Lue lisää 05.09.2014 lehdestä