Koskella pohditaan koko kunnan liittämistä viemäriverkkoon

0

KOSKI. Kosken kunnanhallitus käsittelee maanantaina teknisen lautakunnan ehdotusta laajentaa viemäriverkko kattamaan koko kunnan alue. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että viemäröintiä laajennetaan myös viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle. Lopullista rakentamispäätöstä tehtäessä huomioitaisiin, että hanke on taloudellisesti järkevää toteuttaa.
Toiminta-alueen ulkopuolelle rakennettava viemäröinti voitaisiin toteuttaa joko kunnan tai jätevesiosuuskuntien toimesta. Toiminta-alueen ulkopuolella viemäriin liittyminen ei olisi pakollista. Viemärien toteutus ajoittuisi vuosille 2017–2022. Viemäriosuuskunnat voisivat rakentaa viemärin kunnan aikataulua aiemmin.
Kosken tekninen johtaja Jouko Sinkko toteaa, että koko kunnan kattavassa viemäriverkossa on suuri sarka kunnalle toteutettavasti. Laskelmia kustannuksista ei ole tehty, mutta satoihin tuhansiin hankkeen kustannukset nousisivat.
–Toisaalta tästä tulisi myös tuloja, Sinkko huomauttaa.
Mikäli kunnanhallitus ja -valtuusto kannattavat teknisen lautakunnan esitystä, päätös antaa jätevesiratkaisuja miettiville lisäaikaa toteuttaa jätevesiasetuksen vaatimukset.