Tarvasjoella suunnitellaan kunnan peijaisia

0

TARVASJOKI. Tarvasjoella suunnitellaan kuntalaisjuhlan järjestämistä kunnan itsenäisen taipaleen päättyessä. Päättäjäisjuhlan suunnittelu on annettu paikallisista yhdistysaktiiveista, virkamiehistä ja luottamushenkilöistä muodostettavan työryhmän tehtäväksi.
Tapahtuman suunnittelussa voidaan hakea mallia muun muassa Tarvasjoen kesäjuhlien järjestämisestä, mutta suunnittelutyö on vasta aluillaan. Päättäjäisjuhlien ohjelmasta ja ajankohdasta ei tässä vaiheessa vielä olekaan tarkempaa tietoa.
Kunnanjohtajan tehtäväksi on annettu juhlia suunnittelevan työryhmän nimeäminen sekä kuntalaisjuhliin tarvittavan määrärahan määritteleminen. Kunnanhallitus on jo osaltaan nimennyt työryhmään Nina Suomisen ja Jarkko Mäenpään.
Työryhmän kokoontumiskulut maksetaan yleishallinnon menokohdasta tilapäiset toimielimet.