Koski jatkamassa verotuksen alarajoilla

0

KOSKI. Kosken kunta on pitämässä nykyisen tuloveroprosentin ennallaan. Kiinteistöveroprosentteihin on tulossa pieniä korotuksia.
Kosken kunnanhallitus esitys ensi vuoden tuloveroprosentiksi on nykyinen 19,50. Yleinen kiinteistöveroprosentti on nousemassa 0,6:sta 0,8:aan ja vakituisten asuinrakennusten 0,32:sta 0,37:ään. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin esitetään säilyvän nykyisessä 0,8:ssa ja voimalaitosten kiinteistöveroprosentin 2,5:ssä. Lopullisen päätöksen veroprosenteista tekee kunnanvaltuusto.
Kiinteistöveroprosenttien korotustarve johtuu laissa säädettyjen ala- ja ylärajojen korotuksesta. Yleisen kiinteistöveroprosentin alaraja on ensi vuonna 0,8 prosenttia ja yläraja 1,55 prosenttia. Vakituisten asuinrakennustenosalta alaraja on 0,37 ja yläraja 0,8 prosenttia. Koski on siis jatkamassa verottajana alarajoilla.