Oripään koulupudokkaat osin tilastoharhaa

0

ORIPÄÄ. Yleisradion julkistama tieto siitä, että Oripäässä oli vuonna 2012 eniten koulupudokkaita Varsinais-Suomessa, ei anna etsivän nuorisotyöntekijän mielestä aihetta suurempaan huoleen.

Vuosittaiset vaihtelut voivat olla Oripään kokoisessa kunnassa suuria. Sen lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä Mari-Anna Hovi näkee luvun taustalla myös elinkeinorakenteen.

–Oripäässä on paljon maanviljelijäperheiden nuoria, jotka jäävät jatkamaan tilanhoitoa ilman loppuun suoritettua ammattikoulutusta, Hovi kertoo.
Yle laski koulupudokkaiksi ne 18–29-vuotiaat jotka eivät ole peruskoulun jälkeen hankkineet mitään muuta tutkintoa eivätkä ole jatkokoulutuksessa. Oripäässä heitä oli tästä ikäluokasta 26 prosenttia.