Aura päätyi pitämään tuloveroprosenttinsa 21:ssä

0

AURA. Auran tuloveroprosentti säilyy myös ensi vuonna 21:ssä, mutta kiinteistöveroprosentit nousevat.

Jouni Salhström (vas) esitti Torsti Äärelän (vas) kannattamana, että tuloveroprosenttia nostettaisiin  talousarvion tasapainottamiseksi puolella prosenttiyksiköllä, 21,5:een. 19–2 päättyneessä äänestyksessä he eivät kuinkaan saaneet useampia valtuutettuja esityksensä taakse.

Kiinteistöveroprosentteja nostettiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti nousee nykyisestä 0,45:stä 0,55:een. Sekä yleinen kiinteistövero että muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti nousevat 1,05:stä 1,10:een. Yleishyödyllisten yhteisöjen rakennuksilta ei peritä kiinteistöveroa.