Hevonlinnaan ideoidaan uutta hanketta

0

KOSKI. Hevonlinnan liikunta- ja ulkoilukeskuksen kehittäminen jatkuu. Uuden hankkeen pitäisi alkaa vuonna 2016, jolloin sille haetaan leader-rahoitusta.

Vapaa-ajanlautakunta kirjasi hankkeen mahdollisiksi sisällöiksi moottorikelkan, grillikodan, frisbeegolfradan jatkamisen täysmittaiseksi, näkötornin opastukset ja lasten pulkkarinteen noston. Kuntalaisia pyydetään mukaan ideoimaan sisältöjä.

Lautakunnan asettamaan suunnittelutyöryhmään nimettiin vapaa-aikatoimen edustajana Timo Toivonen.

Vuosina 2012–2013 toteutetun Hevonlinnan investointihankkeen kustannukset olivat noin 43000 euroa, josta ely-keskukselta haetun tuen osuus oli 30100 euroa.