Tiukka talous koettelee Oripään seurakuntaa

0
Kirkkovaltuutettu ja Oripään kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Nurmi.
Kirkkovaltuutettu ja Oripään kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Nurmi.
Kirkkovaltuutettu ja Oripään kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Nurmi.

ORIPÄÄ. Oripään uuden kirkkovaltuuston tärkeimpänä tehtävänä on seurakunnan toimintaedellytysten turvaaminen vaikeista talousnäkymistä huolimatta.
Näin tiivistää kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Nurmi kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessaan käymän lähetekeskustelun ja linjanvedon keskeisimmän annin.
Valtuusto kävi keskustelua myös seurakunnan virkakysymyksistä. Tuomiokapituli on jäädyttänyt määräajaksi vakinaisen kirkkoherran viran täyttämisen. Valtuusto haluaa jatkaa vt. kirkkoherran virkamääräystä pitemmäksi aikaa, jotta seurakunta pystyy kehittämään toimintaansa pitemmällä aikajänteellä.
–Kirkkovaltuusto päätti lähestyä tuomiokapitulia seurakunnan toimintaa rakentavalla esityksellä.
Nurmi muistuttaa, että Oripään seurakunta on karsinut menojaan järjestelmällisesti. Kaikilla osa-alueilla on haettu säästöjä kiinteissä ja muuttuvissa kuluissa. Taloutta on tasapainotettu myös myymällä kiinteää omaisuutta. Pienen seurakunnan kirkollisveron nostamisella ei taloutta juurikaan tasapainoteta. Vero on jo nyt 1,85.
–Lähtökohtana on edelleenkin seurakuntien siirtyminen uuteen seurakuntayhtymämalliin ja Oripään seurakunnan itsenäinen rooli tulevassa seurakuntayhtymässä. Lakimuutosasia tulee kirkolliskokouksen päätöksentekovaiheeseen keväällä.
Samaan aikaan Oripäässä varaudutaan kuitenkin siihen, että yhtymämalliin johtava lakimuutos ei tule hyväksytyksi tai pienten seurakuntien liittymistä itsenäisenä seurakuntayhtymään yritetään viime hetkellä rajoittaa lainsäädännön kautta.

Lue lisää 27.1. 2015 lehdestä