Lauri Heikkilä vaatii omaishoidontuen siirtämistä kunnilta Kelalle

0

HELSINKI, MARTTILA. Perussuomalaisten marttilalainen kansanedustaja Lauri Heikkilä on tehnyt  lakialoitteen omaishoidosta.
Heikkilä esittää aloitteessaan omaishoitajille maksettavan hoitopalkkion siirtämisestä kunnilta Kansaneläkelaitokselle sekä samalla hoitopalkkion muuttamista verottomaksi.

Heikkilä nostaa lakialoitteessaan esiin nykyisin omaishoidossa esiintyviä ongelmakohtia. Nykyisen omaishoitolain mukaisesti omaishoidon tukea maksavat kunnat, mutta arvioiden mukaan Suomen noin 300 000 omaishoitajasta tukea maksetaan vain 34 000 omaishoitajalle. Heikkilän mukaan kuntien rajalliset omaishoidon määrärahat ja kuntakohtaisesti päätetty palkkion suuruus eriarvoistavat omaishoitajien asemaa.

Lakialoitteessa ehdotetaan myös omaishoidon tukipalkkion vapauttamista tuloverosta. Omaishoitoon kuuluva hoitopalkkio on tällä hetkellä veronalaista ansiotuloa, vaikka omaisten hoitamista on vaikea nähdä minkäänlaisena ansioon tähtäävänä toimena.