Ympäristön siisteys syynätään Koskella

0

KOSKI. Kosken rakennuslautakunta järjestää keväällä vuosittaisen katselmuskierroksen, jossa kiinnitetään huomiota kaava-alueen rakennusten ja pihojen siisteyteen sekä haja-asutusalueella pääteiden varsilla ja näkemäalueilla olevien rakennusten ja varastoalueiden siisteyteen.

Rakennustarkastaja Saija Kaleva kertoi, että katselmus pidetään todennäköisesti maaliskuun aikana. Viimevuotisessa katselmuksessa Koskella annettiin korjaus-, purku- tai ympäristön siistimiskehotuksia yhteensä 11 kappaletta. Jos vaadittuja toimia ei ole kehotuksesta huolimatta tähän mennessä tehty, kiinteistönomistajalle lähetetään selvityspyyntö.