Koski valittaa Marttilan tuulivoimapäätöksestä

0

KOSKI. Kosken kunnanhallituksen mielestä Marttilan Verhonkulmalle kaavaillun tuulivoimapuiston kaava-alueen rajaus on liian suppea. Kunnanhallitus lähestyy hallinto-oikeutta näkemyksellä, jonka mukaan kaava-alueen vaikutusalue ulottuu Kosken puolelle.

Marttilan kunnanvaltuusto hyväksyi Verhonkulman tuulivoimayleiskaavan kuukausi sitten. Sen sijaan Kosken kunnanvaltuusto päätti, ettei samaisen alueen Kosken puoleisen osan kaavoitusta jatketa.

Kosken kunnanhallituksen jäsen Minna Lehti esitti, ettei Marttilan kunnanvaltuuston päätöksestä tehdä valitusta hallinto-oikeuteen, mutta Lehtin esitys raukesi, koska se ei saanut kannatusta. Lehti jätti kunnanhallituksen päätöksestä eriävän mielipiteen.