Pöytyä hyväksyi koulusopimuksen

0

PÖYTYÄ. Pöytyän valtuusto hyväksyi äänestyksittä Oripään kanssa tehtävän koulusopimuksen. Sen perusteella oripääläiset koululaiset käyvät 7.–9. luokkansa syksystä 2017 lähtien Pöytyällä, käytännössä Riihikosken uudessa yhtenäiskoulussa.

Toisin kuin aikaisemmin on jo julkisuudessa kerrottu, Oripää maksaa Pöytyälle 20 vuoden ajan kiinteää 24 000 euron vuotuista pääomavuokraa. Vuokra ei näin olen ole sidottu Oripäästä tulevien oppilaiden määrään eikä siihenkään, käyvätkö oripääläisoppilaat koulua Pöytyällä tämän 20 vuoden ajan. Oripää maksaa pääomavuokraa myös kiinteistöissä myöhemmin toteutettavista peruskorjauksista. Sen määrästä sovitaan erikseen.

Lisäksi Oripää korvaa Pöytyälle hallinnon yleiskustannuksina kaksi prosenttia sivistystoimen hallinnon kustannuksista.

Mikäli oppilaskohtaiset koulutuskustannukset nousevat yli valtion maksaman kotikuntakorvauksen, Oripää maksaa Pöytyälle erotuksen. Jos kulut jäävät kotikuntakorvausta pienemmiksi, Pöytyä maksaa erotuksen Oripäälle.