Siirtoviemärin teko edellyttää pakkotoimia Pöytyällä

0

PÖYTYÄ. Oripäästä Pöytyän ja Auran kautta Turkuun kulkevan siirtoviemärin rakennustyön jatkaminen näyttää edellyttävän pakkotoimia. Alueen maanomistajat ovat yhtä lukuunottamatta hyväksyneet siirtoviemärin kaivamisen mailleen, mutta Lehtimäen Tila Oy:n omistavat Jari ja Marika Lahtinen haluavat siirtää sen Turuntien ja Aurajoen väliselle alueelle.

Siirtoviemärin suunnittelijan mukaan viemärin rakentaminen sinne olisi lähes mahdotonta ja se voisi vaikuttaa tien vakauteen. Pöytyän tekninen toimi päättikin pyytää Pöytyän rakennuslautakunnalta maankäyttö- ja rakennuslain 161 pykälän mukaista lupaa putken sijoittamiseen. Sen mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Tekninen lautakunta pyytää rakennuslautakunnalta myös lupaa töiden aloittamiseen siinäkin tapauksessa, että asiasta valitettaisiin.