Oripäänkankaan tuulivoimahanke poiki kuusi muistutusta

1

ORIPÄÄ. Oripäänkankaalle suunniteltu kolmen tuulivoimalan hanke keräsi määräaikaan mennessä kuusi kirjallista muistutusta ja kolme yleistä kannanottoa.

Muistutusten merkittävimpien perusteiden mukaan voimaloiden lähivaikutusanalyysi ja erityisesti meluvaikutuslaskelmat ja -mallinnukset ovat virheellisiä. Ympäristölupahakemusta pidetään virheellisenä. Myös lentävän jään vaarasta muistutetaan.

Voimaloita vastaan kerätty adressi on saanut taakseen 92 nimeä, joista puolet loimaalaisia, viidennes oripääläisiä ja loput muun muassa pöytyäläisiä ja turkulaisia.

Oripään vt. kunnanjohtaja Pekka Pajun mukaan seuraavaksi asiassa odotetaan lausuntoja Loimaan kaupungilta, Varsinais-Suomen ely-keskukselta ja ympäristöterveysvalvonnalta. Aluehallintovirasto ottaa puolestaan kantaa voimaloiden rakennusaikaisen pohjaveden pinnan alentamiseen. Lausuntoaikaa on syyskuun loppuun asti.

 

 

 

1 KOMMENTTI

  1. Tuntuu siltä, etteivät tuulivoiman kannattajat ole lainkaan ymmärtäneet, kuinka iso voimaloiden aiheuttama melupäästö on. Kuullun äänen alueellakin päästö on huomattava. Esim. 4,5 MW:n Gamesa melupäästö on valmistajankin mukaan yli 110 dB. Tuollaisilla melutasoilla ei tarvitse puhua mistään kuiskauksista. Ääneen vaikuttavat paljon sääolosuhteet, kuuntelupaikka ja voimalaitoksen käyttöaste. Nopea vierailu kohteessa ei kerro koko totuutta.

    Edellä mainittua paljon pahempi juttu on kuitenkin taajuustasossa kuulokynnyksen alittava matalataajuinen paineaaltoilu, eli ns. infraäänimelu. Tätä voimakasta paineaaltoilua syntyy erityisesti siiven ohittaessa voimalan rungon. Matalan taajuutensa vuoksi infraäänimelu kulkeutuu voimakkaana monia kilometrejä lähes vaimentumatta. Tutkimusten perusteella infraäänen tiedetään aiheuttavan vakavia terveyshaittoja. Pitkäaikainen altistus johtaa väistämättä erilaisiin sairauksiin. Monet ihmiset ovat jo nyt joutuneet jättämään kotinsa terveyshaittojen vuoksi.

    Meluongelma on ollut tiedossa jo vuosia, mutta siitä on vaiettu, koska ottamalla infraäänet mukaan kaavoitusvaiheen tarkasteluun, ei voimaloita voitaisi maa-alueille rakentaa. Kovassa kilpajuoksussa syöttötariffin piiriin on terveyshaitat kylmän viileästi sivuutettu.

Kommenttien lisääminen on estetty.