Neljä sudenkaatolupaa Varsinais-Suomeen

0

VARSINAIS-SUOMI. Suomen riistakeskus myönsi neljä kannanhoidollista poikkeuslupaa Varsinais-Suomeen susien metsästämiseksi. Kaksi lupaa myönnettiin Pöytyän ja Oripään alueen susilaumaan ja kaksi Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun alueella liikkuvaan susilaumaan.
Riistakeskuksen mukaan molemmat laumat ovat vakiintuneita ja niissä on jälkeläistuottoa. Suurpetoyhdyshenkilöverkosto on vapaaehtoistyöllään pystynyt todentamaan laumat ja niiden liikkeet.
Varsinais-Suomen laumat ovat osa Lounais-Suomen kasvavaa susikantaa, johon kuuluvat osana myös Uudenmaan ja Satakunnan laumat. Myös näihin laumoihin on myönnetty kannanhoidollisia pyyntilupia.
Suden metsästys alkaa 23. tammikuuta, ja poikkeusluvat ovat voimassa 21. helmikuuta saakka. Pyynnin suositellaan kohdistuvan nuoriin haittaa tuottaviin yksilöihin.
Suomen riistakeskus myönsi kaikkiaan 46 poikkeuslupaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Lupamäärä kasvoi 22:lla viime vuodesta.