Nuoret arvostavat kotimaista mediaa entistä enemmän

0

Kotimaisen mediatuotannon arvostus on lisääntynyt nuorissa ikäryhmissä. Mielipidetutkimukseen vastanneista 15–24-vuotiaista 78 prosenttia kertoo arvostavansa suomalaisia mediasisältöjä. Vuosi sitten osuus oli viisi prosenttiyksikköä pienempi.
Vastanneista nuorista 29 prosenttia arvostaa suomalaisia mediasisältöjä erittäin paljon, kun vastaava luku vuosi sitten oli 16 prosenttia.
–Peräti 13 prosenttiyksikön nousu voi johtua siitä, että viime kuukausien vilkas yhteiskunnallinen keskustelu on saanut nuoret tiedostamaan luotettavien lähteiden merkityksen, kommentoi Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Viitasaari.
IRO Research Oy selvitti suomalaisten mielipiteitä sanomalehdistä, aikakauslehdistä, kirjoista, tv-kanavista ja oppimateriaaleista Viestinnän Keskusliiton toimeksiannosta. Tutkimus julkistettiin media-alan yhteisessä Mediapäivässä Marina Congress Centerissä Helsingissä.
Kyselyn mukaan laaja uutisointi muun muassa työmarkkinoiden muutostarpeista ja pakolaiskriisistä on korostanut kotimaisen median merkitystä suomalaisille.
Vastaajista 41 prosenttia arvioi kotimaisessa mediassa julkaistujen uutisten, taustajuttujen ja analyysien merkityksen nousseen syksyn mittaan.
Lähes yhtä moni, 37 prosenttia vastaajista, katsoi kotimaisen median merkityksen säilyneen ennallaan. Kahdentoista prosentin mielestä merkitys on vähentynyt.
Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää edelleen hyvin tärkeänä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuolinen suomalaisten mediasisältöjen tarjonta.
Vastaajista 79 prosenttia ilmoittaa arvostavansa kotimaisia mediasisältöjä paljon tai erittäin paljon. Osuus on viisi prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten.
Vastaajista 81 prosenttia on sitä mieltä, että kotimaisen mediatarjonnan supistuminen vaikuttaisi kielteisesti koko yhteiskuntaan. Viime vuonna tätä mieltä oli 85 prosenttia tutkimuksen vastaajista.
Tutkimus osoittaa myös, että media-alan tavoite alentaa digitaalisten mediapalveluiden arvonlisävero kymmeneen prosenttiin nykyisestä 24 prosentista saa suomalaisilta vahvan tuen. Kaksi kolmesta vastaajasta on sitä mieltä, että digi-alv pitäisi laskea samalle tasolle lehtitilausten ja kirjojen kanssa.
Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2015 -tutkimukseen haastateltiin tuhat suomalaista 15–79-vuotiasta väestöä edustavasti. Tiedonkeruu toteutettiin osana IRO Research Oy:n valtakunnallista internet-kuluttajapaneelia loka-marraskuun vaihteessa 2015.