Aura vanhenee Auranmaan kunnista nopeimmin

0

AURANMAA. Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella Aurassa on kymmenen vuoden kulutta selvästi nykyistä enemmän eläkeikäisiä ja vähemmän lapsia kuin nykyään. Suunta on sama kaikissa Auranmaan kunnissa, mutta kuntien väliset erot kapenevat. Väestöennusteen perusteella Aura pysyy kuitenkin jatkossakin ikärakenteeltaan Auranmaan nuorimpana kuntana.

Ennusteen perusteella alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä vähenee vuoteen 2025 mennessä niin Aurassa, Oripäässä kuin Pöytyälläkin, mutta lisääntyy Koskella ja Marttilassa.

Perinteisen laskentatavan mukaan työikäisiksi määriteltyjä 15–64-vuotiaita on kuitenkin kaikissa alueen kunnissa entistä pienempi osa väestöstä. Pudotus on suurin Aurassa, jossa nykyinen 62,5:n prosentin osuus väestöstä putoaa ennusteen mukaan 58,7:ään. Pienin, alle prosenttiyksikön muutos on Oripäässä, jossa työikäisten nykyisen 57,1:n prosentin osuuden lasketaan pienenevän 56,1 prosenttiin.

65 vuotta täyttäneitä on kaikissa Auranmaan kunnissa vielä alle 30 prosenttia, mutta ennusteen mukaan Koskella eläkeikäisten 29,6:n prosentin osuus nousee kymmenen vuoden kuluttua 31,5:een.

Mitä ”nuorempiin” kuntiin mennään, sitä vauhdikkaampaa on suhteellinen ikääntymien. Oripäässä 65 vuotta täyttäneiden osuuden ennakoidaan nousevan 23,3 prosentista 26,5:een, Pöytyällä 22,8:stä 26,4:ään ja Aurassa 16,7:stä 21,7:ään prosenttiin.