Aura karsii koulutunnit minimiin

0

AURA. Auran sivistyslautakunnan hyväksymät ensi lukuvuoden tuntikehykset saattavat johtaa siihen, että Auran yhtenäiskoulun nykyiset kolme kakkosluokkaa mahdutetaan ensi syksynä kahteen kolmosluokkaan.

Tuntikehysten pienentäminen johtuu sivistystoimelle asetetusta säästötavoitteesta.

Tuntikehyksen vähentämisellä vältytään yhden määräaikaisen luokanopettajan palkkaukselta. Lisäsäästöjä saadaan karsimalla peruskoulun opetustuntien määrä ensi elokuussa voimaanastuvassa opetussuunnitelmassa lähtien valtakunnalliseen minimiin. Yhdeksänvuotisen peruskoulun aikana tämä tarkoittaa yhden viikon yhteenlasketun koulutuntimäärän putoamista nykyisestä 227:stä 222:een. Oppilaat saavat näin ensi lukuvuotena opetusta noin 22 tuntia vähemmän kuin tänä vuonna.

Nykyisten kakkosluokkalaisten vanhemmille järjestetään asiaa selvittelevä vanhempainilta 22. maaliskuuta.