Heikinsuon liitos Auraan vaatisi monesta asiasta sopimista

0

AURA. Pöytyän Heikinsuon kylän aloite kylän liittämisestä Auran kuntaan tulee ensi viikolla kuntalaisten kommentoitavaksi. Kuntalaiset voivat esittää aloitteeseen huomautuksia 30 päivän ajan.

Kunnanjohtaja Mika Joki toteaa mahdollisen liitoksen edellyttävän useita neuvotteluja Pöytyän kanssa. Auran pitäisi korvata Pöytyälle koulukiinteistön arvo sekä sopia Heikinsuon jätevesiosuuskunnan kanssa jätevesien puhdistamisesta Kyrön puhdistamossa. Myös Parravahan veden kanssa pitäisi tehdä sopimus puhtaan veden toimittamisesta.

Kunnan käyttömenoja lisäisi lähinnä Heikinsuon koulu, jonka oppilasmäärä on lähellä Kirkonkulman koulua. Heikinsuon koulun oppilaskohtaiset menot ovat mahdollisesti Kirkonkulman koulua suuremmat koulun isomman avustajamäärän vuoksi.

Mikäli Heikinsuolla nyt suljettuna oleva toinen koulurakennus ei ole käyttökelpoinen, Aura joutuisi tekemään investointeja kouluverkkoonsa. Aura ei voi taata Heikinsuon koulun säilymistä, vaan asian ratkaisee niin koululaisten määrä kunnan eri osissa kuin kunnan yleiset taloudelliset tekijätkin.