Eroosio ja rehevöityminen huolettavat Paimionjoella

0
Paimionjoen kunnosta keskusteltiin kevättalven aikana kaikille avoimissa vesityöpajoissa. Paimionjoki-yhdistyksellä on myö työn alla uusi toimenpideohjelma, joka valmistuu kevään aikana.
Paimionjoen kunnosta keskusteltiin kevättalven aikana kaikille avoimissa vesityöpajoissa. Paimionjoki-yhdistyksellä on myö työn alla uusi toimenpideohjelma, joka valmistuu kevään aikana.
Paimionjoen kunnosta keskusteltiin kevättalven aikana kaikille avoimissa vesityöpajoissa. Paimionjoki-yhdistyksellä on myös työn alla uusi toimenpideohjelma, joka valmistuu kevään aikana.

PAIMIONJOKI. Paimionjoki-yhdistyksen kevättalven aikana järjestämissä kaikille avoimissa vesityöpajoissa kannettiin huolta erityisesti jokivarren sortumista ja rehevöitymisestä. Paimionjoen rantatöyräiden eroosio aiheutuu etenkin vedenpinnan vaihteluista. Paimionjoki-yhdistyksen projektikoordinaattorin, limnologi Päivi Joki-Heiskalan mukaan suuret vedenpinnan vaihtelut puolestaan johtuvat säännöstelyn lisäksi sadevesien liian lyhyestä viipymästä valuma-alueella.

Vettä pidättäviä paikkoja, kuten kosteikkoja sekä pohja- ja kivipatoja, toivottiinkin vesityöpajoissa lisää. Kosteikkojen rakentaminen on kuitenkin koettu työlääksi ja kalliiksi. Kosteikkoja onkin rakennettu Paimionjoen valuma-alueelle vain muutamia. Kiintoaineiden valumista ja rehevöitymistä estäviä suojavyöhykkeitä on sitä vastoin perustettu innokkaammin. Viime vuonna niitä perustettiin isolla innolla.

Vesityöpajoissa keskusteltiin eroosion lisäksi myös jokivarren kasvistosta, joka on yhtä aikaa rehevöitynyt ja yksipuolistunut. Syynä on Joki-Heiskalan mukaan vesistön rehevöityminen, rantalaidunnuksen lopettaminen ja veden säännöstely.

 

Lue lisää 12.4.2016 lehdestä