Myllylähteen kunnostussuunnitelma valmistuu kesän aikana

0
Myllylähteen rannat ovat rehevöityneet, veden pinta on matalla ja laadultaan heikentyneessä vedessä on jo melkoisesti levää.
Myllylähteen rannat ovat rehevöityneet, veden pinta on matalla ja laadultaan heikentyneessä vedessä on jo melkoisesti levää.
Myllylähteen rannat ovat rehevöityneet, veden pinta on matalla ja laadultaan heikentyneessä vedessä on jo melkoisesti levää.

ORIPÄÄ/Myllykylä. Myllykylän kyläyhdistyksen Oripään kunnan myötävaikutuksella toteuttama ja viime syksynä Natura-vaikutusten esiarvioinnilla alkanut Oripään Myllylähteen kunnostushanke on etenemässä lupakäsittelyyn. Alueen luontotyyppien kartoittajana toimiva biologi Jyrki Matikainen viimeistelee parhaillaan yksityiskohtaista selvitystä alueen luontotyyppien rajoista. Heti tämän jälkeen projektityöntekijä Virve Koski voi aloittaa tarkemman toimenpideohjelman teon.

–Koko Myllylähde kuuluu Natura-alueeseen ja ely-keskus päättää, voidaanko projektissa poiketa Natura-alueen suojelupäätöksestä. Ennen sitä aluehallintovirasto ottaa kantaa siihen, voidaanko alueella tehdä ruoppauksia, nostaa vedenkorkeutta ja myönnetäänkö hankkeelle lupa, Koski kertoo.

Kaksivuotiseksi suunniteltu, kustannusarvioltaan 50000 euron hanke on tarkoitus kattaa 80-prosenttisesti Leader-rahoituksella. Sen lisäksi käytännön töihin tarvitaan huomattava määrä talkootyötä. Laskennallisesti sen osuus on 20 prosenttia kustannuksista.

Lue lisää 03.06.2016 lehdestä