Peliareenalle ja Kasperintielle lisämääräraha

0

KOSKI. Kosken kunnanvaltuusto myönsi lisämäärärahaa sekä Kasperintien päällystämiseen että Talolan koulun pihan peliareenan kustannuksiin.

Kasperintien päällystämiseen myönnettiin 55000 euron lisämääräraha. Lisäksi päällystystöihin päätettiin siirtää 20000 euroa kuluvan vuoden käyttämättä jääneistä määrärahoista. Päätös aikaistaa Kasperintien päällystämisen ensi vuodesta tähän syksyyn.

Talolan koulun peliareenan kustannuksiin myönnettiin 3000 euron lisämääräraha.