Pöytyä kiristänee kiinteistöverotusta

0

PÖYTYÄ. Pöytyä aikoo pitää tuloveroprosenttinsa ennallaan, mutta kiinteistöverotukseen on tulossa kiristystä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuloveroprosentti olisi myös ensi vuonna 21,25. Verotuloihin ei ennakoida suuria muutoksia. Valtionosuuksien odotetaan vähenevän noin 310000 eurolla.

Tämän vuoden verotuloja kertyy noin 700000 euroa enemmän kuin talousarviossa otaksuttiin. Kunnan asukaskohtainen lainamäärä kasvaa maltillisesti. Erikoissairaanhoidon kulut ovat noin miljoona euroa pienemmät kuin arvioitiin.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on tarkoitus nostaa 0,95 prosenttiin. Tänä vuonna se on 0,90. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti olisi 0,45 (0,40) ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 1,05 prosenttia (1,00).

Kiinteistöveron tuotto on nykyisillä veroprosenteilla laskettuna vähän yli 1,5 miljoonaa euroa.