Koskelta kesätöitä 30 nuorelle

0

KOSKI. Kosken kunta palkkaa ensi kesänä enintään 30 koskelaista nuorta kesätöihin. Nuoret palkataan yhden kuukauden ajaksi 475 euron palkalla. Palkattavien tulee olla vuonna 2001 tai sitä ennen syntyneitä koskelaisia. Mikäli hakemuksia tulee kunnalle enemmän kuin 30, hakijat karsitaan syntymäajan perusteella nuorimmasta alkaen.

Kunnan kautta nuoria vähintään yhdeksi kuukaudeksi työllistäville koskelaisille yrittäjille ja yksityisille työnantajille kunta maksaa 180 euroa tukea.