Rakennuslautakunta tarkkailee Kosken pihoja

0

KOSKI. Kosken rakennuslautakunta tekee vuosittaisen katselmuskierroksen 11. huhtikuuta. Suomen satavuotisjuhlavuoden merkeissä kiinnitetään erityistä huomiota lipputankojen kuntoon ja niiden ympäristöön, jotta liputus voidaan tehdä arvokkaasti.

Asemakaava-alueella tarkastellaan rakennusten ja pihojen siisteyttä. Haja-asutusalueiden pääteiden varsien näkemäalueilla tarkastellaan rakennusten ja varastoalueiden siisteyttä.

Katselmukseen kutsutaan myös ympäristönsuojelulautakunnan edustajat.