Hienoa testin tekijät! Kuntavaaliosaaminen on hyvällä tasolla

0

Varsinaissuomalaisten kuntavaaliosaaminen on erinomaisella tasolla. TS-Yhtymän lehtien kuntavaalitestissä 14,1 prosenttia vastaajista on saanut kaikki 13 kysymystä oikein.
Yleisin oikeiden vastausten määrä on 10. Tähän tulokseen pääsi 14,3 prosenttia kyselyn vastaajista.
Muut yleisimmät oikeiden vastausten lukumäärät ovat 11, 9 ja 8.

Julkaisimme kuntavaalitietoutta mittaavan testin 29.3. ennakkoäänestyksen alkaessa. Testissä kysyttiin muun muassa, missä voi äänestää ennakkoon ja varsinaisena vaalipäivänä, milloin uudet valtuustot aloittavat työskentelynsä ja mitä tarkoittaa vertausluku.
Testi julkaistiin Auranmaan Viikkolehden, Kaarina-Lehden, Kunnallislehden, Laitilan Sanomien, Loimaan Lehden, Paikallislehti Someron, Turun Sanomien ja Uudenkaupungin Sanomien verkkosivuilla.

Vain alle prosentti vastaajista ei saanut yhtään vastausta oikein. Vain yhteen kysymykseen osasi vastata oikein 2,6 prosenttia vastaajista.
Helppoja kysymyksiä ovat olleet: Mitä kuntavaaleissa valitaan, kuinka usein kuntavaalit pidetään ja mistä asiasta kunnanvaltuusto EI päätä.
Epävarmuutta on ollut esimerkiksi kysymyksessä, jossa kysyttiin missä kunnassa voi äänestää varsinaisena äänestyspäivänä.
Kuntavaalitesti on tehty verkkosivuillamme tähän mennessä noin 1 700 kertaa.

Jäikö testi tekemättä? Tässä kysymykset vielä uudelleen.
Julkaisemme myös oikeat vastaukset testin alapuolella.

 

Tässä vielä testin oikeat vastaukset:
1. Mitä kuntavaaleissa valitaan? a. Kunnanvaltuusto

2. Missä voit äänestää ennakkoon kuntavaaleissa? b. Missä ennakkoäänestyspaikassa tahansa

3. Kuinka usein kuntavaalit pidetään? b. Joka neljäs vuosi

4. Mistä asiasta kunnanvaltuusto EI päätä? d. Postipalveluiden tarjoajasta

5. Kuntavaaleissa saavat äänestää… b. kaikki ennen varsinaista vaalipäivää 18 vuotta täyttäneet

6. Valtuutetun kokouspalkkio valtuustokauden 2013–2016 alussa oli Suomessa keskimäärin 70 euroa, valtuuston puheenjohtajan 101 euroa. Onko kokouspalkkio verotonta tuloa? b. Ei ole, palkkiosta pitää maksaa veroa

7. Kuinka monta valtuutettua on oltava vähintään 10 000 asukkaan kunnassa kuntalain mukaan? a. 27

8. Kuntavaaleissa voit äänestää varsinaisena äänestyspäivänä siinä kunnassa, jossa… a. on kirjoilla perjantaina 17. helmikuuta 2017

9. Kuntavaaleissa paikka valtuustossa ratkeaa vertausluvun perusteella. Mitä vertausluku tarkoittaa? b. Ehdokaslistan eniten ääniä kerännyt ehdokas saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän. Vertausluvulla tarkoitetaan yhden ehdokkaan äänimäärän suhdetta koko listan äänimäärään. Vertausluku ratkaisee läpimenon.

10. Koska uudet kunnanvaltuustot aloittavat työskentelynsä? c. Kesäkuussa

11. Voitko asettua ehdolle kuntavaaleissa mökkipaikkakunnallasi? c. Et voi, jos et ole mökkipaikkakunnallasi kirjoilla silloin, kun laki määrää ehdokkaan kotipaikkakunnan tarkistettavaksi

12. Kuntavaalien jälkeen muodostetaan kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja eri lautakunnat. Ketkä saavat jäsenyydet lautakuntiin? c. Puolueet valitsevat edustajansa lautakuntiin

13. Vuoden 2019 alusta alkaen uudet kunnanvaltuustot eivät enää päätä sosiaali- ja terveyspalveluista. Kuka päättää sen jälkeen näistä budjettiarvoltaan kuntien suurimmista tehtävistä? a. Maakunnat